Trang chủ / Giới thiệu / Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn và Sứ mệnh

2.1 Tầm nhìn

Bằng khát vọng cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, G.O.TECH hướng tới trở thành nhà sản xuất, chế tạo, phân phối các thiết bị thương hiệu thế giới cho các ngành công nghiệp Dầu khí, Điện lực, Hàng hải ở Việt Nam và khu vực. 


2.2 Sứ mệnh
2.2 Missions


Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ với chất lượng quốc tế  phù hợp với  các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của khách hàng trong các ngành công nghiệp Dầu khí, Hóa dầu, Hóa chất, Điện lực và Hàng hải. For customers: To provide premium products and services of international standards with a view to best cater for customers’ strict specifications in the industries of Oil & Gas, Petrochemicals, Chemicals, Power and Marine.
Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với  người lao động: Xây dựng môi trường làm việc kỷ luật, chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn ; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân. For shareholders and partners: To enhance the collaborative spirit for mutual development; to strive to become “The Number 1 companion” of partners and shareholders; to generate attractive and sustainable investment values for shareholders and partners. 

For employees: To develop a professional, dynamic, creative and humane working environment, enabling high income and equal development opportunities for all employees.

For society: To harmonize the company’s and society’s benefits; to make active contributions to community-oriented activities, and to demonstrate citizens’ sense of responsibilities.