Trang chủ / Sản phẩm / Drilling Tubular

coiled tubing

coiled tubing

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: USA, EU, JAPAN,...

Drillpipe

Drillpipe

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...

Casing

Casing

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...