Trang chủ / Sản phẩm / Dây buộc nhựa

Dây nilon buộc máy

Dây nilon buộc máy

Chứng chỉ: SGS

Xuất xứ: Việt Nam

Dây nhựa PE màu hồng tím

Dây nhựa PE màu hồng tím

Chứng chỉ: SGS

Xuất xứ: Việt Nam

Dây nhựa PE màu tím

Dây nhựa PE màu tím

Chứng chỉ: SGS

Xuất xứ: Việt Nam

Dây nhựa Pe màu vàng

Dây nhựa Pe màu vàng

Chứng chỉ: SGS

Xuất xứ: Việt Nam

Dây nhựa PE màu xanh lam

Dây nhựa PE màu xanh lam

Chứng chỉ: SGS

Xuất xứ: Việt Nam

Dây nhựa PE màu xanh lá

Dây nhựa PE màu xanh lá

Chứng chỉ: SGS

Xuất xứ: Việt Nam

Dây nhựa PE màu đỏ

Dây nhựa PE màu đỏ

Chứng chỉ: SGS

Xuất xứ: Việt Nam

Dây nhựa PE màu trắng

Dây nhựa PE màu trắng

Chứng chỉ: SGS Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam