Trang chủ / Tin tức / Tin Công Nghệ

Viện Dầu khí Việt Nam: Vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại

Viện Dầu khí Việt Nam: Vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại

Qua 1/3 thế kỷ xây dựng và phát triển, Viện Dầu khí Việt Nam đã thực sự trở thành tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN) hàng đầu của ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam, v...